مشاوره حقوقی تلفنی و رایگان

مشاوره حقوقی دعاوی کار و کارگر با کارفرما و تامین اجتماعی با وکیل مرتبط

About

شکایت کارگر از صاحب کار
اگر قصد شکایت از کارفرما خویش را در سازمان کار و امور اجتماعی دارید , آگاهی از قانون ها کار امداد شایانی به شما می‌نماید تا با آخرین تغییرات ضابطه کار اشنا گردید .
آمار بیکاری به حدی مضاعف است که چنانچه شخصی موفق به جستن شغلی شود از بعضا مشکلات کاری خویش به دلیل فقدان کار دلخواه چشم پوشی می‌نماید . این چشم پوشی موجب بعضیسودجویی‌ها از طرف صاحب کار شده‌است . طوری که احتمال دارد شما نیز یکی‌از اشخاصی باشید که حق و دستمزد مرتبط با کار خویش را نگرفته باشید .
چندین سال است که بخش اعظمی از شرکت‌های خصوصی پس از استخدام نیرو در شرکتشان , قرارداد کتبی با شخص نمی‌بندند و صرفا وضعیت کاری و میزان حقوق پرداختی را به طور شفاهی گزینش می نمایند یا این که اگر قراردادی بین استخدام کننده و استخدام شونده به طور کتبی بسته شود , یک طرفه بوده و نزد صاحب کار باقی میماند .
در واقع از زمانی هنگامی که دیدگاه‌های یک طرفه و خودمحورانه بعضی کارفرمایان در بازار کار بروز کرده , قراردادهایی هم زیر عنوان ها سفید امضا , مخدوش , یک طرفه , غیر قابل فهم و شبیه آن تشدید شدبه طوری که‌این مدل از کارفرمایان از نداشتن ضمانت اجرایی ضابطه کار و ارتقاء تقاضای کارجویان برای ورود به بازار کار حداکثر سوء استفاده را به نفع خویش کرده‌اند .
ننوشتن قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما تاثیر چندانی در احراز یا این که عدم احراز رابطهٔ کار نداشته و صرفا نفع برای صاحبکار در جایی است که دستمزد مورد توافق بیشتراز دستمزد رسمی باشد اثبات آن به عهدهٔ کارگر است . در این راه رویکرد مبنی بر نحوهٔ پرداخت به کارگر است . در موفق مورد ها هیئت مطالبهٔ فیش حقوق و دستمزد می‌نماید و در غیر این صورت مبالغ واریزی به حساب کارگر از طرفصاحب کار مبنای محاسبه قرارمی گیرد .