مشاوره حقوقی تلفنی و رایگان

مشاوره حقوقی ارث و انحصار وراثت و میراث با وکیل ارث و میراث و ماترک

About

وکیل ارث و انحصار وراثت چه خدماتی را ارائه می‌دهند ؟

انحصار وراثت عبارت است از اینکه پس از فوت شخص میزان ترکه و اموال وی و همچنین افرادی که از وی ارث می‌برند را توسط مراجع دی صلاح مشخص می‌کند .

وقتی که شخصی فوت می‌کند لازم است راجع به اموال و ماترک وی تصمیم گیری شود . اموال وی و وراث مشخص شوند و همچنین مطالبات و بدهی های او نیز مشخص شود . بسیار دیده شده است که پس از فوت شخص دعاوی و درگیری‌های زیادی بین خانواده شخص ایجاد می‌شود .بعضی از وراث با وضعیت آشفته ای که وجود دارد سعی در سوء‌استفاده دارند و با درست کردن وصیت‌نامه جعلی و مبایعه نامه جعلی قصد بالا کشیدن و تصاحب اموال متوفی را دارند .در صورتی که وکیل ارث داشته باشید از گزند چنین مشکلاتی رهایی می یابید و از چنین سوء‌استفاده هایی جلوگیری می‌کنید .و دعاوی و درگیری‌هایی که ممکن است در خانواده ایجاد شود بسیار کاسته می‌شود .

در قانون سهم ارث هر شخص و طبقه ای به طور دقیق مشخص است و مطابق با قانون باید این تقسیمات باید صورت پذیرد .

پس از اینکه فردی از دنیا می‌رود وی از خود ماترکی را به جای گذاشته که شامل ملک و املاک و پول و .. که وراث پس از انجام مراحل انحصار وراثت به آن‌ها می‌رسد که به این ماترک که به وراث متوفی می‌رسد را ارث می گوییند .

با انتخاب وکیل ارث و انحصار وراثت مدت زمان تقسیم ارث خیلی کوتاه‌تر و سریعتر می‌شود .و وکیل می‌تواند به سرعت گواهی انحصار وراثت را بگیرد .و همچنین مالیات بر ارث را نیز به اداره مالیات پرداخت می‌کند .

با داشتن وکیل در صورت وجود اختلافات بین خانواده متوفی و وراث به جهت علم و آگاهی به قوانین اختلافات آن‌ها را برطرف می‌کند .