مشاوره حقوقی تلفنی و رایگان

مشاوره حقوقی ملکی و املاک با وکیل خوب و بهترین وکیل دعاوی ملکی در تهران

About

وکیل ملکی وکالت در چه پرونده ها و دعاوی را بر عهده میگرد؟

عاوی ملکی دعاوی هستند که موضوع اصلی آن راجع به ملک و املاک است .که هم شامل دعاوی کیفری می‌شود و هم حقوقی .دعاویی که ممکن است در امور ملکی مطرح شود از جمله انتقال مال غیر ، دعاوی الزام به تنظیم سند ، دعاوی مشارکت در ساخت و الزام به انجام و ایفای تعهد و خسارت های وارده ، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ، خلع ید و مزاحمت و تصرف عدوانی و تقسیم و افراز املاک مشاع و الزام به اخذ پایان کار و همچنین دعاوی کیفری مرتبط با موضوع املاک همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر ، تصرف عدوانی و ممانعت از حق ، جعل سند می‌باشد .

یکی از مشکلات و دعاوی که در زمینه امور ملکی وجود دارد الزام به تنظیم سند است که خریداران را با مشکل مواجه می‌کند و فروشندگان حاضر به حضور در دفترخانه و انتقال سند نمی‌شوند .یا اینکه ملک در رهن بانک می‌باشد و اقدام به فک رهن جهت انتقال سند مالکیت به خریداران نمی‌کنند .

در این موارد و دعاوی وکیل ملکی که تخصصا در امور مربوط به املاک مشاوره میدهد و وکالت چنین پرونده هایی را برعهده دارد می‌داند بهترین اقدام کدام است و راهگشای پرونده و دعاوی کجا است. و سریعتر به نتیجه مورد نظر خواهید رسید .و سریعتر انتقال سند صورت می‌پذیرد .و نیازی به حضور در دادگاه ندارند .و وکیل ملکی می‌تواند درخواست ضرر و زیان موکل را هم بدهد و الزام فروشنده به فک رهن را بخواهد .