مشاوره حقوقی تلفنی و رایگان

وکیل پایه یک دادگستری چه کسی است؟

About

وکیل خوب – وکیل دادگستری – وکیل پایه یک دادگستری - وکیل حقوقی

یک وکیل خوب باید در ابتدا بتواند قاضی خوبی باشد . چرا که وظیفه و وجود وکیل ابتدائا دفاع از حقوق مظلوم و زیان دیده است و در این راستا در کنار دادگاه حافظ برقراری عدالت است . لذا در ابتدا یک وکیل دادگستری خوب باید اسناد و مدارک موکل را بررسی کند و ببیند آیا حق با اوست یا قصد دارد حق دیگری را ضایع کند .اگر واقعاً حق با وی باشد باید هرچه توان دارد را در پیروزی وی به کار گیرد و شبانه‌روز بر روی پرونده وی کار کند تا روزنه ای امیدبخش برای وی بدست آورد تا بتواند حق موکل را از طرف مقابل بستاند . یک وکیل پایه یک دادگستری باید بر قسمی که خورده پایند باشد و همواره در کنار و همیار موکلش باشد . همواره در حال تحقیق و تفحص و مشورت با سایر وکلا باشد تا بتواند وکیل خوبی در برقراری حقوق موکلینش باشد .

قراردادی که وکیل دادگستری با موکل منعقد می‌کند باید تمام موارد لازم را در آن قرار دهد . از جمله اینکه آیا حق توکیل به غیر دارد یا خیر آیا منفردا عمل می‌شود یا مجتمعا و همچنین در قرارداد مالی با وکیل میزان حق الوکاله روشن و شفاف ذکر شود .که شامل مرحله بدوی است یا تجدیدنطر را هم شامل می‌شود و رأی دیوان عالی کشور هم شاملش می‌شود یا خیر .و همچنین در زمانی که ثالثی ورود به پرونده می‌کند یا ثالثی جلب به دادرسی می‌شود و یا دعوی متقابل میزان حق الوکاله به چه صورت می‌باشد .

تعهداتی که موکل در برابر وکیل دادگستری دارد ؟

موکل باید تمام اسنادی که مورد نیاز وکیل دادگستری است و از وی می‌خواهد را در قبال گرفتن رسید به وی تسلیم کند .همچنین موکل باید تمام هزینه‌های دادگستری را از جمله هزینه دادرسی ، هزینه دادخواست و اوراق و لوایح و ایاب و ذهاب و هزینه‌های کارشناسی را پرداخت نماید .در صورتی که موکل در پرداخت این هزینه‌ها کوتاهی کند اگر خسارتی متوجه وی شود این خسارت ها ارتباطی به وکیل ندارد و جبران آن با خود موکل است .

موکل باید این را در نظر بگیرد که مرحله تجدیدنظر خواهی با درج اختیار در وکالت نامه مستلزم پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی است و موکل باید حق الوکاله وکیل دادگستری و هزینه‌های تجدیدنظرخواهی را پرداخت کند .