مشاوره حقوقی تلفنی و رایگان

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ، مشاوره ثبت برند و علامت تجاری

About

در اینجا لازم است وظایف مشاور حقوقی را بشناسیم .

مشاوره حقوقی و تنظیم قراردادهای داخلی و بین‌المللی شرکت های خصوصی و دولتی و نظارت برآن

انجام امور حقوقی مربوط به امور مربوط به مناقصات و مزایده ها و مشاوره حقوقی در این زمینه

ارائه مشاوره حقوقی و ارائه راهکارهای لازم به مدیران شرکت های تجاری

ارائه راهکارهای لازم جهت تنظیم اساسنامه و آیین نامه و قوانین و دستورالعملهای لازم و تنظیم صورتجلسه شرکت ها .

مشاوره حقوقی و انجام امور ثبت شرکت ه از جمله ثبت و تغییرات شرکت ، ثبت برند و علامت تجاری و لوگو و همچنین انحلال و ورشکستگی شرکت ها .

مشاوره حقوقی توسط وکیل دادگستری جهت دفاع از شرکت ها در مراجع قضایی و اداری